Hakkımızda

Başlangıç » Hakkımızda

Amacımız, olağan ve küçük ölçekli hasarlar, nadir karşılaşılan ve kendi uzmanlık için çok büyük ölçekli hasarlar, sergilelen çalışmalar ile sorunun etkin bir şekilde yönetilmesi, türü ne olursa olsun, standardizasyon açısından ve yeknesak raporlama kriterleri hizmetin kapsam ve boyutu tam bir lider ve model olmak. Bu hususta raporlar düzenlerken teknolojik altyapı desteği ile hızlı ve sağlıklı ekspertiz çalışmaları sonucu sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki hassas dengeyi korumak,

Hizmetler
Motorlu Kara araçları branşında sigorta ekspertiz hizmetleri
Mutabakatlı kıymet takdiri
Mekanik arıza sigortalarında ekspertiz hizmeti
Mahkemelerde oto kaza ve motor mekanik bilirkişilik hizmeti
Finans kurumları için risk analizi ve değerleme çalışmaları yapma
Kredi finans, emniyeti suistimal, hukuksal koruma ve destek sigortalarında ekspertiz

Talepte bulunan özel ve tüzel sigortalılara, sigorta teknik danışmanlığı yapmak, bu amaçla eğitimler vermek.